Anasayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz Sektörel Bilgiler İstek ve Öneriler İletişim Türkçe English Français

Bugün :     

Anasayfa Site Haritası E-Mail Göndermek İçin Tıklayınız...
Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık Terimler

Terim Kısaltması Açıklaması

a/a
Always afloat (Daima yüzer durumda )

a.a.r:
Against all risks (Tüm risklere karşı)

Air consignment note:
Hava konşimentosu

Airport of arival:
Varış hava limanı

Airport of departure
Kalkış hava limanı

Airway bill:
Hava konşimentosu

Always safely afloat:
Her zaman yüzer durumda

a.m.:
Ante meridiem (öğleden önce)

Amounts:
Meblağ

Approx.:
Approximetaly (Aşağı yukarı,yaklaşık)

ARR:
Arrival (varış saati)

B/L:
Bill of lading (Konşimento)

Booking:
Rezervasyon

Breakdown clause
(of-of-hire clause):
Zaman kira anlaşmasına veya poliçelerine geminin bozulması,çarpışması veya donanım için kullanılır

Breaking bulk:
Gemiyi boşaltmaya başlama

Brokerage:
Broker (simsal)'ın kiralama sözleşmesiyle ilgili hizmetinden dolayı hak ettiği komisyon

B.S.:
Bottom stowed (ambarda istiflenmiş)

B.S.T.:
British summer time (ingiliz yaz saati)

Bulk:
Dökme yük (bir ambalaj içinde bulunmayan yük,örneğin kömür)

Bulk freight:
Ağırlığı az ancak istif faktörü yüksek olan yük

ca.:
circa (tahminen)

c.a.d. (c/d):
Cash against documents (Vesaik mükabili)

c.a.f.:
Coüt, assurance,fret,c.i.f. (malın bedeli,sigorta ve navlun)

cargo:
Taşıma,yük

Carriage:
Taşıma,Naliye

Carrier: 
Taşıyıcı

c.o.d.:
Charges collect (masraflar alıcıya ait)

Certificate of origin:
Menşei şahadatnamesi

c.+f:
Cost and freight (malın bedeli ve taşıma ücreti)

c.+i:
Cost and insurance (malın bedeli ve sigorta)

Charge:
Masraf,harç,ücret

Chargeable weight:
ücrete tabi ağırlık

CIF:
mal bedeli olarak teslim

c.i.f.:
malın bedeli,sigorta ve navlun

c.i.f.+c:
cost,insurance,freight and commision (malın bedeli,sigorta,navlun ve giderleri dahil)

c.i.f landed:
Cost,insurance,freight,landed (malın bedeli,sigorta,navlun ve boşaltma masrafları

city terminal service:
şehir içi teminal servisi

c.k.d.:
completely knocked down (taşınmak için tümüyle sökülüp kurula bilir)

Claims:
şikayetler

c/o:
Care of. (vasıtasıyla)

c.o.d.:
Cash on delivery(teslimde ödemeli)

Collecting free:
varış limanında malı gemiden almak için ödenen ücret

Commodity rates:
Nakliyede uygulanan ücret tablosu

Conditions of contract:
sözleşme koşulları

Consignee:
Kendine mal gönderilen

Consignment:
Gönderilen mal,mal gönderme,sevkiyat

Consignor:
Mal gönderme

Consolidator:
IATA'ya üye olan ve malları birleştirip toplu olarak sevk eden kuruluş

Consular ınvoice (C.I):
tasdikli fatura

c.o.s.:
Charterer pays des (harçları kiralayan ödeme)

CPT:
taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim alma

CRF:
Mal bedeli ve navlun

c.t:
Conference terms (düzenli hat gemi şirketlerinin aralarında yaptıkları anlaşmanın koşulları)

Current rates:
Cari fiyatları

Customs broker:
Gümrük komisyoncusu

Costoms clearance:
Gümrükleme gümrükten çekme

custums deklaration:
Gümrük beyannamesi

DAF:
Sınırda teslim

d.d.:
Dangerous deck (Tehlikeli malların istif edildiği güverte)

DDP:
Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim

DDU:
Gümrük resmi ödenmeksizin teslim

dead freight:
Pişmanlık navlusu

Delivering carrier:
Varış limanına ulaşan malların alıcıya ulaştıran taşımacı

Delivery service:
Teslimat servisi

Demurrage:
Demoraj

DEP:
Departure (hareket saati)

DES:
Gemide teslim

DEQ:
Rıhtımda teslim

Dispatch money:
Dispek ücreti,geminin yükleme veya boşaltmayı zamanından önce yapması durumunda ödenecek ek ücret
d.i.c.:
Geminin yük alma kapasitesi

d.i.o.:
Yalnız yüklemede ödenen dispeç ücreti

d/p:
Ödemenin yapılması karşılığında vesaikin yollanması

Emergency rates:
Acil durumlarda konferans'a bağlı gemilerin uyguladıkları tarife

e.t.a.:
geminin tahmini varış zamanı

E.T.C.:
Muhtemel iş bitirme süresi

Ex ship:
Gemiden teslim

EXW:
iş yerinden teslim

f.a.c.:
Yükleme/boşaltma esnasında geminin tüm imkanları kullanılarak mümkün olduğunca işin hızlı yapılması

f.a.s.:
Free on aircraft (uçakta teslim)

f.o.b.:
free on board (gemide teslim)

Force majeure:
Mücbir sebep

f.o.t.:
free on truck (klamyonda teslim)

f.t.:
Full terms (Navlun piyasasında tüm komisyonların ve indirimlerin dahil olduğunu belirtir)

Gateway charges:
Hava limanında yükün artırılması için yapılan tüm masraflar

General cargo rates:
Karışık yükle ilgili ücret tablosu

Goods:
Emti,mal

Handling:
Yükleme işlemleri

I.C.C.:
İngiliz sigortacılar Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kalıp hükümler

Incoterms:
Intenational commercial terms (Uluslar arsı ticari terimler)

In regular turn:
Muntazam sırayla

Landing charges:
Boşaltma masrafları

L/C:
Letter of credit (Akreditif)

Lines terms:
Düzenli hat koşulları

Livraison en cale:
Bu şart sözleşmeye konulduğunda,alıcı malları geminin ambarında teslim almak zorundadır ve her türlü boşaltma masrafı ve rizikosu kendisine aittir.

L.S&D charges:
Landing.storage and delivery charges (Boşaltma,depolama ve teslimat harçları)

L/T:
Long ton (Büyük ton:1016.047 kg)

Main port:
Ana liman

M/R:
Mate's receipt (Yükün gemiye alındığı bildirilen ve ikinci kaptan tarafından veya onun adına imzalanan geçici olarak konşimento yerine geçen ordino/makbuz)

n.o.p.
Not otherwise provided (Başka bir şekilde temin edilmemektedir)

Offload:
Boşaltılmış yük

Open rates:
açık tarife

o.w.h.:
Ordinary working hours (normal çalışma saatleri)

pd:
Paid (ödendi)

p.m.:
post meridiem (öğleden sonra)

p.o.d.:
Teslimde ödemeli

Shipment:
Sevkiyat

Subopen:
Subject to being open (Açık olması koşuluyla)

Surcharge:
Sürjarj (liman tıkanması,sıkışması gibi nedenlerle geçici olarak fazla alınan navlun)

Thru B/L:
Tek konşimento

Trace:
Yerine ulaşmayan sefkiyatlarla ilgili yapılan soruşturma

u.c.:
Olağan loşullar

w/m:
Weight or measurement (Navlunun ağırlığa veya hacme göre hesaplanması)

Hizmetlerimiz